Verklaring


“Het KVGO distantieert zich van de uitspraken van de heer Delcour die hij op persoonlijke titel heeft verstuurd op twitter aangaande de heer Wilders. Dit past op geen enkele wijze bij ons KVGO.

Wij betreuren dat dit is gebeurd en het zal duidelijk zijn dat dit niet meer mag en kan voorkomen."

KVGO-voorzitter Cees Verweij


Lees Meer