Overname ObserveIT door Proofpoint


Proofpoint heeft een definitieve overeenkomst gesloten voor de overname van ObserveIT,  platform voor beheer van interne risico’s. De afronding van de overname vindt naar verwachting plaats aan het eind van het vierde kwartaal van 2019. De afronding is afhankelijk van de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden, waaronder goedkeuring door de mededingingsautoriteiten en alle andere vereiste reglementaire toestemmingen.
Lees verder »
Lees Meer