Internet anno 2020 niet meer ontwrichtend


OPINIE - De tijd dat internet ontwrichtend genoemd mag worden, ligt achter ons. De digitalisering van ons dagelijks bestaan is in de afgelopen 10 jaar 'gewoon' geworden en kan niet meer als excuus worden gebruikt.
Lees Meer