Corona: NOW vervangt WTV


Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud vervangt de regeling werktijdverkorting.

De regeling werktijdverkorting is vervangen door een nieuwe regeling: de NOW, voluit de tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud. De WTV bleek voor deze ontstane situatie als gevolg van het Corona-virus geen goede regeling. Aanvragen van WTV is dan ook niet meer mogelijk en reeds ingediende aanvragen zullen door het UWV worden behandeld als aanvragen voor de NOW.


Lees Meer