Werkgevers willen huidige cao met een jaar verlengen


BRANCHE - Terwijl de werknemers zich hard maken dat de werkingssfeer van de cao ook gaat gelden van niet-leden van werkgeversorganisatie KVGO, lijken de werkgevers zich vooral voor te bereiden op het behoud van de huidige cao, zonder dat de kosten gaan stijgen. De branche kan naast de verliezen door corona geen geld vrijmaken voor loonsverhogingen.
Lees Meer