Afspraken over pensioenpremie in cao overleg


BRANCHE - Het eerste stapje is gezet voor een nieuwe cao. Werkgevers en werknemers zijn het eens geworden over de penioenpremie. Versobering van de pensioenregeling was voor beide partijen geen optie. De verhoging van 3,25% zoals PGB berekende wordt overgenomen. Eerste twee stukjes van de puzzel zijn gelegd.
Lees Meer