Extra besloten Ledenraad KVGO over Grafimedia cao op 24 januari


De werkgeversonderhandelingsdelegatie Grafimedia cao heeft het KVGO-bestuur verzocht een extra Ledenraad bij elkaar te roepen. Dit in verband met het op 3 december bereikte resultaat van de onderhandelingen voor een nieuwe Grafimedia cao.


Lees Meer